Willem van Dijk

mail info@wcvdijk.nl

tel. 06 15315942


TB_gradient

Over het werk


Willem C. van Dijk
geboren 12-08-1939 te Amsterdam.

"...Samenvattend kan gezegd worden dat aan het werk de volgende drie uitgangspunten ten grondslag liggen:

- Inhoudelijk géén breuk met kunst uit het verleden.
- Wegen zoeken waarmee de abstracte kunst verder ontwikkeld kan worden. Doordat indrukken uit de natuur soms een grote rol spelen, is het figuratieve element niet altijd geheel uit te bannen.
- Voorop staat universaliteit. Geen individualisme of expressionisme. ..."


Beginperiode


Willem heeft altijd een teruggetrokken bestaan geleid.

Het fragment rechts behoort tot één van de vroegste werken van de kunstenaar. Men kan het zien als constructivistisch symbolisch werk.
In zijn werk staat de vraag naar de zin, naar de bron van alles centraal.

Oosterse inspiratiebronnen


In zijn beginperiode oriënteert hij zich op de oude chinese kunst. Centraal in het werk staat de opvatting dat alle echt nieuwe ontwikkelingen voortvloeien uit evolutionaire krachten:

Het niet kunnen kennen van de uitkomst van de evolutie van het wordende zijn over vele duizenden jaren is een mysterie dat hem in de beginjaren bezighoudt, tijdens oriëntering op de oudere chinese kunst.

Invloeden vanuit de eigen cultuur


Daarna is hij gegrepen door de abstract-existentiële kunst van Edgar Fernhout's blauwe periode.

Composities van lijnen


De schilderijen met horizontale lijnen of met vierkanten laten zien hoe met eenvoudige middelen een sprekend schilderij kan worden gemaakt.

Ritmische composities


Het muzikaal-ritmische principe komt vaak terug in het werk. Ruimtelijkheid blijft altijd een rol spelen, omdat hiermee de uitdrukkingsmogelijkheden vergroot worden. Dit leidt tot verdieping van de zeggingskracht.

Lichtval


Onderzoek naar de uitdrukkingsmogelijkheden van licht en gordijnachtige vormen. Lichtval vanuit de achtergrond speelt hierin een hoofdrol. Het licht houdt ook hier verband met het idee van de evolutie, waar hiervan als het ware de bron wordt weergegeven.

De weergave van licht in het werk van Rembrandt en Turner zijn als inspiratiebron genoemd. De erkenning van de intrinsieke ervaringen die tot uiting komen in kunst uit het verleden, is een wezenlijk onderdeel van het eigen werk.

Zijn er mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen van de abstracte kunst?

Recente werken


Eén van zijn laatste muzikaal ritmische werken waarin het symbolistisch element een rol speelt.